Zmiany w projekcie budowlanym domu – co można?

Data dodania: 30.08.2016


Wykończenie i dopracowanie szczegółów aranżacji wnętrza to ulubione etapy wielu prywatnych inwestorów. Właśnie wtedy dom zyskuje prawdziwego charakteru, nabiera kształtu, do jakiego właściciele dążyli od momentu wylania fundamentów. Jednak czasami to właśnie ten etap obnaża nieścisłości jakie wynikają z projektu, a których nie przewidział wcześniej inwestor, które wymuszają na nim konieczność wprowadzenia zmian w projektowanym domu. Jakie zmiany wymagają zgłoszenia odpowiednim organom budowlanym?

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu

Warto przy tym pamiętać, że budowa domu opiera się na realizacji projektu architektonicznego, na podstawie którego odpowiednie organy wydały pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych. Oznacza to tyle, że poszczególne roboty i elementy budowy muszą być zgodne z ustaleniami z etapu projektowania domu.

Jeżeli tak nie jest istnieją dwie drogi dalszego postępowania – w przypadku tak zwanych zmian nieistotnych architekt musi nanieść wprowadzone modyfikacje do projektu i złożyć je w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. W przypadku istotnego odstąpienia od wcześniej zatwierdzonego projektu należy uzyskać odpowiednie pozwolenie lub dokonać zgłoszenia budowy po wprowadzonych zmianach.

Każda zmiana wiąże się jednak z koniecznością pełnej zgodności z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy też decyzji o warunkach zabudowy – w zależności od działki budowlanej, której dotyczy inwestycja.

Zmiany istotne

Zakres modyfikacji uznanych za istotne odstąpienie od projektu budowlanego określa art. 36a prawa budowlanego, a są to między innymi:

  • modyfikacje związane z projektem zagospodarowania działki budowlanej, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
  • zmiany charakterystycznych parametrów konstrukcji (kubatury, powierzchni zabudowy, liczby kondygnacji),
  • adaptacje zapewniające dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych lub zmieniające wcześniej planowany sposób użytkowania budynku.

W razie wątpliwości inwestor może złożyć wniosek do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z prośbą o wydanie odpowiedniego zaświadczenia, w którym zostanie określony charakter wprowadzanych zmian.

Domy Kołobrzeg

Zmiany nieistotne

Drogą eliminacji można przyjąć, że za nieistotne elementy odstąpienia od projektu budowlanego należy rozumieć wszystkie inne modyfikacje, które nie zostały wymienione na liście zmian istotnych (zobacz: Studio AG). W praktyce są to różnego rodzaju przekształcenia, które nie wymagają otrzymania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, takie jak zamiana funkcji pomieszczeń, przebiegu instalacji lub materiałów do wykończenia elewacji.


Polecamy usługi: projektowanie domów i obiektów przemysłowych:

architekt projektowanie domow

oraz

obiady Kołobrzeg – bar przy promenadzie – zobacz opinie: smażalnia ryb Turysta

sprzedaż apartamentów w Kołobrzegu

Jak urządzić apartament w Kołobrzegu?

Wielopiły