Najważniejszy element dokumentacji budowlanej

Data dodania: 06.06.2017


Mimo tego, że zgłoszenie budowy z projektem to nowy sposób na rozpoczęcie prac budowlanych bez pozwolenia to ciągle stosuje się standardowy sposób uzyskiwania zezwoleń. Jest nim złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, który stanowi najważniejszy element dokumentacji budowlanej. Dzieje się tak, ponieważ bez niego nie możemy rozpocząć prac budowlanych.

Pozwolenie na budowę to dokument otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Dokładnie określa to dokładnie artykuł trzeci Prawa Budowlanego. Wspomnieliśmy, że bez tego dokumentu nie można rozpocząć prac budowlanych i jest to stwierdzenie prawdziwe, jednak , otrzymanie pozwolenia na budowę nie wystarcza do rozpoczęcia robót budowlanych. Istnieje bowiem jeszcze szereg innych formalności jakich powinna dopełnić każda planująca budowę osoba. Po pierwsze, przedmiotowa decyzja administracyjna musi stać się zgodnie z Prawem Budowlanym decyzją ostateczną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Po drugie, co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem robót należy zawiadomić organy nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia budowy w dokładnie określonym terminie. Dodatkowo prace budowlane można rozpocząć jedynie jeśli organ nadzoru budowlanego nie wniesie sprzeciwu. Pozwolenie na budowę jest wystawiane przez wydział architektury w odpowiednim dla inwestycji starostwie.

Niezależnie od tego, czy staramy się o zezwolenie na umowę standardowym trybem, czyli poprzez złożenie odpowiedniego wniosku, czy też w sposób nowatorski, czyli zgłoszenie budowy z projektem, pozwolenie na budowę jest wystawiane przez wydział architektury w odpowiednim dla inwestycji starostwie. Cały proces starania się o pozwolenie na budowę oraz sporządzanie określonych dokumentów może sprawić nie lada problem. Dlatego warto podjąć współpracę z przedsiębiorstwem takim jak Studio AG i zlecić przygotowanie wniosku w celu uzyskania warunków zabudowy.

Standardowo, pozwolenie na budowę otrzymuje się w terminie 65 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Decyzja staje się prawomocna po 14 dniach, oczywiście pod warunkiem, że nie wpłyną odwołania od żadnej ze stron. Integralną częścią decyzji o pozwoleniu na budowę jest projekt budowlany, który stanowi jej załącznik, a także jest elementem obowiązkowym. Ostatecznie inwestor musi otrzymać projekt w dwóch egzemplarzach.

Komfortowy apartament nad morzem

Apartamenty nad morzem na sprzedaż